ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

4 กรกฎาคม 2022 - News

LINE MAN Wongnai จับมือมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) หนุนเยาวชนสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศ

แม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มยอมรับและเปิดกว้างด้านความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTIQN+)

จากการจัดวงสนทนากับเด็กและเยาวชน 84 คน อายุระหว่าง 12-23 ปี ในความร่วมมือกับอีก 7 องค์กรเครือข่ายเพื่อจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์สิทธิตามกลไกการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review) ในปี 2021 พบว่าโรงเรียนยังคงมีการรังแก การละเมิดทางเพศ การเลือกปฏิบัติ และบทลงโทษ เช่น การโกนหัวนักเรียนเพียงเพราะนักเรียนมีความหลากหลายทางเพศ อีกทั้งยังไม่มีการจัดเรียนการสอนที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศอย่างทั่วถึง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิต รวมถึงภาวะซึมเศร้าหรือความเสี่ยงที่จะคิดฆ่าตัวตาย

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเดือนสำคัญแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ซึ่งทางมูลนิธิช่วยเหลือเด็กฯ (ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมร่วมกับเด็กและเยาวชนในโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิทธิความหลากหลายทางเพศในชุมชน รุ่นที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ด้านสิทธิความหลากหลายทางเพศผ่านค่ายกิจกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสบการณ์กับเยาวชนในรุ่นเดียวกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนของตนเองต่อไป 

กิจกรรมนี้ยังได้รับความร่วมมือจากภาคธุรกิจอย่างพนักงานจากบริษัทไลน์แมนวงใน  (LINEMAN Wongnai) ที่เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้ในเรื่องสิทธิของเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศในครั้งนี้ด้วย พงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงกิจกรรม บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ว่า “โครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเท่าเทียมของทุก ๆ เพศในชุมชนของตนเองและจากการมีส่วนร่วมของพนักงาน เราสัมผัสได้ถึงความหลากหลายของเยาวชนแต่ละคนแต่ละกลุ่มที่มีเรื่องราวและปัญหาที่ต้องพบเจอแตกต่างกัน บางพื้นที่ยังไม่ยอมรับ LGBTIQ+ บางพื้นที่มีปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมมากมายที่ทำให้เยาวชนกลุ่มนี้ไม่สามารถแสดงตัวตนหรือทำให้ผู้คนในชุมชนยอมรับพวกเขาได้ เชื่อว่าซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเสริมศักยภาพของตัวแทนเยาวชน ให้มีพลังและวิธีคิดเพื่อนำไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ โดยความหวังว่าในที่สุด ทุก ๆ พื้นที่จะเกิดความเท่าเทียมภายใต้ความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริง” พงศ์วิชญ์กล่าว

นี่เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือในสังคมที่สร้างพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีความหลากหลายทางเพศได้แสดงศักยภาพ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะขยายวงกว้างต่อไป หากเพียงแค่เราได้ รับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ  สังคมจะเกิดความเท่าเทียมอย่างทั่วถึงได้อย่างแน่นอน