ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

8 สิงหาคม 2022 - News

สร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจในภาคใต้ เพื่อช่วยเยาวชน ‘เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง’

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ร่วมกับ องค์กรภาคธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาสังคมภายใต้การสนับสนุนของสหภาพยุโรป (EU) และ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) ร่วมจัดกิจกรรมจัดหางาน (Job Fair)มหกรรมวัยรุ่นล่าฝัน: DREAM BELIEVE ACHIEVE” #เขียนชีวิตหน้าต่อไปด้วยมือตัวเอง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ณ  ห้องประชุมน้ำพราวบอลรูม  โรงแรม ซีเอส ปัตตานี

กิจกรรมจัดหางานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูโอกาสด้านเศรษฐกิจให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการธุรกิจและสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ให้มีความเข้มแข็งต่อไปในอนาคต

นายประเสริฐ ทีปะนาถ ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) กล่าวถึงกิจกรรมจัดหางานในครั้งนี้ว่า “ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิฯ ผมขอขอบคุณสหภาพยุโรปและองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนสำคัญในการจัดกิจกรรมจัดหางานในครั้งนี้”

“การสร้างทางเลือกสู่การทำงานและการพัฒนาทักษะชีวิตที่สามารถถ่ายทอดได้แก่เยาวชนที่กำลังเผชิญกับความเหลื่อมล้ำและการถูกเลือกปฏิบัติ จะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้มีโอกาสและทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการเข้าถึงงานที่มีคุณค่าเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งในชุมชนและความยืดหยุ่นในการรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป” นายประเสริฐ กล่าวปิดท้าย

ฯพณฯ นายเดวิด เดลี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย กล่าวว่า “การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจ   สหภาพยุโรป (EU) และประเทศสมาชิกได้ดำเนินการเพื่อบรรเทาและฟื้นฟูภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก   ในประเทศไทย เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนกิจกรรมนี้เพื่อเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงจังหวัดอื่น ๆ   สหภาพยุโรปต้องการสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง  การจัดงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีขององค์กรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน   งานมหกรรมนัดพบแรงงานและผู้ประกอบการถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่จะช่วยเยาวชนในท้องถิ่น รวมถึงชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤต”

นางจูนิเปอร์ นีลล์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สำนักงานภาคพื้นเอเชีย (USAID Regional Development Mission for Asia) กล่าวย้ำถึงการให้ความสนับสนุนขององค์กร “เราร่วมมือกับรัฐบาลไทย สหภาพยุโรป และองค์กรพันธมิตรอื่น ๆ ในพื้นที่ เพื่อนำเสนอแนวทางให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ และเพื่อสร้างบรรยากาศในการขับเคลื่อนความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในชุมชน กิจกรรมจัดหางานที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้เป็นการต่อยอดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพแรงงานที่ USAID สนับสนุนในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เยาวชนเข้าถึงการจ้างงานแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมาชิกในชุมชนอีกด้วย และท้ายสุดเราหวังว่าการเพิ่มศักยภาพและทักษะการทำงานให้เยาวชนจะนำไปสู่ความสามารถในการฟื้นตัวและความมั่นคงให้ประเทศไทยต่อไป”

โดยภายในงาน มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของเยาวชนผู้ที่กำลังมองหางานและในส่วนของภาคธุรกิจ โดยในส่วนของเยาวชนมีจัดพื้นที่การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน เช่น การทำประวัติส่วนบุคคลอย่างง่าย การนำเสนอตนเอง การแสดงความสามารถเฉพาะตน รวมถึงเปิดโอกาสให้ทางภาคธุรกิจได้ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างให้กับผู้ที่กำลังมองหางาน และนอกจากนี้ มีการให้การสนับสนุนภาคธรุกิจในการคัดกรองใบสมัครที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ตลอดถึงการจัดพื้นที่ในการสัมภาษณ์เบื้องต้นเพื่อส่งมอบให้กับสำนักจัดหางานจังหวัดต่อไป