ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

14 กรกฎาคม 2022 - News

โครงการ USAID Achieve จับมือเครือข่ายพันธมิตร เพิ่มโอกาสสร้างงาน สร้างรายได้ให้เยาวชนไทยได้มีงานทำและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ปัจจุบันเยาวชนกำลังเผชิญปัญหาการขาดความมั่นคงในอาชีพที่เพิ่มมากขึ้นและวิกฤติการว่างงานที่รุนแรงขึ้นจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เยาวชนที่ว่างงานที่ขาดความรู้และทักษะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง ที่มีอัตราการว่างงานสูงกว่าผู้ชาย การพัฒนาทักษะอาชีพและการสร้างโอกาสแก่เยาวชนกลุ่มนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) และ บริษัท Avery Dennison ได้ร่วมมือกันเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างงานสร้างรายได้ ให้เยาวชนที่ขาดโอกาสในสามจังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทยผ่านโครงการ USAID Achieve ผ่านการให้คำปรึกษา (mentorship) การจัดงานพบปะผู้ประกอบการกับเยาวชน (Job Fair) และการฝึกอบรมทักษะที่จำเป็น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการจ้างงานให้เยาวชนในสามจังหวัดชายแดนใต้

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่างองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for International Development - USAID) และบริษัท Avery Dennisson(Regional or Thailand) ในฐานะตัวแทนของมูลนิธิฯ ผมขอแสดงความขอบคุณต่อทั้งสององค์กรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางในการฝึกอบรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท้องถิ่น และหลุดพ้นจากความยากจนนายประเสริฐ ทีปะนาถ ผู้อำนวยการมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) กล่าว

ด้านนางจูนิเปอร์ นีลล์ รักษาการผู้อำนวยการ องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย (USAID's Regional Development Mission for Asia) กล่าวย้ำถึงการให้ความสนับสนุนขององค์กร ด้วยความร่วมมือกับภาคเอกชน เรามุ่งหวังที่จะหาแนวทางให้เยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทย ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำให้มั่นใจว่าเยาวชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากการเข้าถึงโอกาสในการเข้ารับคำปรึกษา การฝึกอบรม การศึกษา รวมถึงการพบปะผู้ประกอบการจากกิจกรรมจัดหางาน ซึ่งจะช่วยสร้างความสามารถในการฟื้นตัว ความเท่าเทียม และความมั่นคงให้ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เอเวอรี่ เดนนิสันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและการเสริมสร้างพลังผู้หญิงทั่วทุกมุมโลกภูวดล วงศ์แสงทรัพย์ ผู้จัดการโรงงาน บริษัท เอเวอรี่ เดนนิสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว "เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชนโดยการส่งต่อการศึกษาและการฝึกอบรมแก่เยาวชนของเรา ที่จะช่วยให้พวกเขามีทักษะที่เหมาะสมในการได้รับโอกาสที่จำเป็นในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต"

 

เกี่ยวกับ Avery Dennison

Avery Dennison Corporation (NYSE: AVY) เป็นบริษัทวัสดุศาสตร์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการผลิตฉลากและวัสดุที่ใช้งานได้หลากหลาย ผลิตภัณฑ์และโซลูชันของบริษัทใช้ในอุตสาหกรรมหลักเกือบทุกประเภท รวมถึงวัสดุที่ไวต่อแรงกดสำหรับฉลากและการใช้งานด้านกราฟิก เทปและวิธีแก้ปัญหาการยึดติดอื่น ๆ สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม การแพทย์ และการค้าปลีก ป้าย ฉลาก และของประดับตกแต่งสำหรับเครื่องแต่งกาย รวมไปถึงโซลูชันการระบุความถี่วิทยุ (RFID) ที่ให้บริการเครื่องแต่งกายสำหรับขายปลีกและตลาดอื่นๆ บริษัทมีพนักงานประมาณ 36,000 คนในกว่า 50 ประเทศ รายงานยอดขายในปี 2564 อยู่ที่ 8.4 พันล้านดอลลาร์ เรียนรู้เพิ่มเติมที่ www.averydennison.com.