ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วิจัยและรายงาน

This material is a child-friendly storybook, produced under the project ‘Eat Play Love Read’. หนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ ‘อ่าน อิ่ม รัก’ (Eat Play Love Read)

This material is a child-friendly storybook, produced under the project ‘Eat Play Love Read’. หนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ ‘อ่าน อิ่ม รัก’ (Eat Play Love Read)

สรุปข้อควรรู้ของบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน   This material summerises the information about identity cards of a person without registration status.

This material is a child-friendly storybook, produced under the project ‘Eat Play Love Read’. หนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ ‘อ่าน อิ่ม รัก’ (Eat Play Love Read)

This material is a child-friendly storybook, produced under the project ‘Eat Play Love Read’. หนังสือนิทานสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัย ภายใต้โครงการ ‘อ่าน อิ่ม รัก’ (Eat Play Love Read)

This material is a summary of Save the Children Thailand’s Country Strategic Plan for 2022-2024.

This material is a summary of Save the Children Thailand’s Country Strategic Plan for 2022-2024.

จากการดำเนินงานในพื้นที่ องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children เล็งเห็นความสำคัญของการจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในสถานศึกษา โดยเอกสารคู่มือดังกล่าวได้จัดทำขึ้นทั้งสิ้น 4 เล่ม คือ สำหรับปฐมวัย 2 เล่มและประถมศึกษา 2 เล่ม ...

Lessons Learned from implementing integrated child protection and Disaster Risk Reduction in the Deep South of Thailand and Mindanao in the Philippines

Wherever they are and wherever they go, Rohingya children in south and southeast Asia face discrimination, exclusion, and denial of their most basic rights. For most of these children, these challenges begin in Myanmar, where the Rohingya...

Previous
Previous