ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ร่วมรณรงค์กับเรา

รณรงค์เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของเด็ก ๆ ในประเทศไทย 

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)รณรงค์ในประเด็นที่หลากหลายเช่นสิทธิและการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นและผู้ลี้ภัยสุขภาพจิตของเด็กการเลี้ยงลูกเชิงบวกการทำมาหากินและการเข้าถึงงานและความปลอดภัยของเด็กทางออนไลน์และเราก็มองหาพันธมิตรผู้สนับสนุนและอาสาสมัครใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อมาช่วยกันรณรงค์อย่างมีคุณภาพเพื่อเปลี่ยนมุมมองของสาธารณชนและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมาย  สนใจรณรงค์ร่วมกับเรา? ติดต่อ bank.chitsuksai@savethechildren.org  

ผู้สนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย

การสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพที่เปลี่ยนนโยบายเพื่อสิ่งที่ดีขึ้น 

เราให้การสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนแก่เด็กในประเทศไทย และเราต้องการใหู้้สร้างนโยบายและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในประเทศไทยดำเนินการเพื่อมอบชีวิตที่ดีกว่าให้แก่เด็กทุกคน ต้องการส่งเสียงเรียกร้องร่วมกับเราหรือไม่? ติดต่อ ratirose.supaporn@savethechildren.org 

พันธมิตรองค์กรภาคเอกชน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 

  • เพื่อให้บรรลุผลในวงกว้าง เราเชื่อว่าการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และการเป็นพันธมิตรกับภาคเอกชนนี้จะได้ผลดีที่สุดเมื่อเรามีค่านิยมและวัตถุประสงค์ร่วมกันกับองค์กรที่มีความมุ่งมั่นสร้างผลกระทบทางสังคมเท่าเทียมกับเรา ตัวอย่างในประเทศไทยเช่นการนำร่องการเขียนโปรแกรมนวัตกรรมกับ Family Mart, Marriott Hotels และ Ascott Limited เพื่อจัดการกับต้นเหตุการเสียชีวิตของเด็กอันดับหนึ่งในประเทศไทยซึ่งก็คือการจมน้ำของเด็กเล็ก 

  • บรรลุผลในวงกว้างโดยส่งเสริมให้นักเรียนใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เราร่วมมือกับคาร์กิลล์นำเอาโครงการนำร่องด้านสุขภาพและโภชนาการในโรงเรียน 8 แห่งมาขยายผลสู่เด็กกว่า 5,000 คนใน 50 โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 ถึง 2563 

  • ผนึกกำลังกับพันธมิตรภาคเอกชนที่มีแนวคิดคล้ายกัน เช่น AP Honda, MCOT, Asia Insurance, Space Crown และ Lazada เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนผ่านแคมเปญสื่อมวลชนและการแสดงโดยเดินทางไปตามที่ต่างๆและให้ความรู้ในโรงเรียนทั่วกรุงเทพฯ ในปีพ.ศ. 2563 

  • ในปีพ.ศ. 2563 จากโครงการริเริ่มที่นำโดยมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)เพียงแห่งเดียว เราเข้าถึงเด็กได้กว่า 290,000 คน 

หากท่านต้องการเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรองค์กรที่มีความคิดคล้ายกันในการเร่งสร้างผลกระทบทางสังคมและสนับสนุนชุมชนที่เผชิญกับการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียม โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญองค์กรสัมพันธ์ (Corporate Engagement Specialist) ของเรา naylinya.chappanapong@savethechildren.org