ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

6 ตุลาคม 2022 - News

แถลงการณ์: มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ประณามการกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำภู

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ประณามการกราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำภู

จากเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็กในจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งส่งผลให้มีเด็กและผู้ใหญ่เสียชีวิตกว่า 30 ราย ในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ขอแสดงความเสียใจต่อทุกครอบครัวที่สูญเสียเด็กและบุคคลอันเป็นที่รักไปในเหตุการณ์ครั้งนี้ และขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบต่อชีวิตและสวัสดิภาพของเด็ก

ทั้งนี้ หลังจากช่วงเกิดเหตุ ได้พบว่ามีการแชร์และส่งต่อรูปภาพของเด็กที่เสียชีวิตและบาดเจ็บในโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก (ทั้งแบบเซ็นเซอร์และไม่เซ็นเซอร์) รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตและครอบครัว ทางมูลนิธิฯ ขอความร่วมมือประชาชนและสื่อมวลชนไม่แชร์หรือส่งต่อรูปภาพอันน่าสะเทือนใจนี้ เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและรักษาเกียรติของผู้เสียชีวิตและครอบครัว

เด็กทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตและเติบโตอย่างปลอดภัย การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามต่อเด็กถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศูนย์เด็กเล็กซึ่งควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคน มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ขอเรียกร้องให้รัฐบาล เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดร่วมมือกันเพื่อทำความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา หาแนวทางการป้องกัน และพัฒนามาตรการต่างๆเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็กให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดหาบริการการปฐมพยาบาลทางจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ และให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบโดยเร็วที่สุด