ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประเทศไทย.

เราคือใคร

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) เชื่อว่าเด็กทุกคนควรที่จะได้มีอนาคตที่ดี 

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย) ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศเชื่อว่าเด็กทุกคนควรที่จะได้มีอนาคตที่ดี เราทำทุกวิถีทางทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก ในทุก ๆ วันและในช่วงเวลาวิกฤต เพื่อดูแลให้เด็กทุกคนได้มีสิทธิ์เริ่มต้นชีวิตที่ดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับการคุ้มครองจากภัยอันตราย ผู้เชี่ยวชาญของเราดั้นด้นไปยังสถานที่ห่างไกลที่เข้าถึงได้ยากที่สุด ในสถานที่ที่เด็ก ๆ อยู่กันอย่างลำบากที่สุด เราเข้าไปดูแลให้มั่นใจได้ว่าความต้องการเฉพาะของเด็ก ๆ เหล่านั้นได้รับการตอบสนอง และเรารับฟังความคิดเห็นของพวกเขา เราร่วมมือกับเด็ก ๆ ครอบครัว และชุมชน รวมถึงผู้สนับสนุนทั่วโลก เราจึงสามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในการช่วยเหลือเด็กนับล้านคน  

จากความเชี่ยวชาญกว่า 100 ปีและพนักงานที่ทุ่มเทกว่า 25,000 คนใน 122 ประเทศ เราจึงเป็นผู้นำองค์กรอิสระเพื่อเด็กแห่งแรกของโลก เรารับมือกับเหตุฉุกเฉินใหญ่ ๆ และช่วยเหลือเด็ก ให้พ้นจากความยากจน และรณรงค์ร่วมกับเด็กเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับพวกเขา และเพื่อให้ความคิดเห็นของพวกเขาได้รับการรับฟัง 

เราเชื่อว่าเด็กทุกคนควรที่จะได้มีอนาคตที่ดี เรารู้ว่าคุณก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกัน

เราสามารถร่วมมือกันบรรลุเป้าหมายอันยิ่งใหญ่เพื่อเด็กหลักฐานอยู่ที่นี่แล้ว: 

ในปีพ.ศ. 2563 เพียงปีเดียวโครงการของเราช่วยเหลือเด็กได้ 197 ล้านคน 

ด้วยความร่วมมือกันเราได้ช่วยเหลือเด็กกว่า 12 ล้านคนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงกว่า 5.9 ล้านคน 

การสนับสนุนของคุณได้ช่วยให้คุณแม่ 3 ล้านคนและเด็ก 11.7 ล้านคนได้มีโภชนาการที่ดีขึ้น 

เราได้ช่วยให้เด็ก 3.1 ล้านคนได้มีชีวิตที่ปราศจากความรุนแรง 

ขอขอบคุณที่คุณให้การสนับสนุนเราในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน 136 กรณีใน 77 ประเทศ 

วิสัยทัศน์ ค่านิยม และประวัติความเป็นมาของเรา

วิสัยทัศน์ของเราคือการสร้างโลกนี้ให้เป็นที่ที่เด็กทุกคนได้รับสิทธิในการอยู่รอดการคุ้มครองการพัฒนาและการยอมรับ 

พันธกิจของเราคือสร้างแรงบันดาลใจในการหาวิธีใหม่ที่ดีที่โลกจะปฏิบัติต่อเด็ก ๆ เพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนแปลงไปได้ในทันทีและอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมในความรับผิดชอบความมุ่งมั่นความร่วมมือความคิดสร้างสรรค์และความซื่อสัตย์ของเราจะเป็นตัวผลักดันการดำเนินการของเรา 

 

งานของเราต่อยอดมาจากความเชี่ยวชาญที่เรามีมานานกว่าหนึ่งศตวรรษ   

องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศเป็นองค์กรระดับโลกแห่งแรกที่อุทิศตนเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กและรักษาสิทธิ์ของเด็ก 

ภายหลังจากการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง Eglantyne Jebb ผู้ก่อตั้งของเราได้เห็นเด็ก ๆ ที่กำลังจะตายจากความหิวโหยและโรคร้าย ในปีค.ศ. 1919 เธอได้เปิดกองทุนมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)เพื่อระดมเงินที่จำเป็นจำนวนมากเพื่อยุติความทุกข์ยากของเด็ก ๆ ในยุโรปอันเนื่องมาจากสงคราม 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็กเป็นสนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนที่ทั่วโลกให้การยอมรับมากที่สุดในประวัติศาสตร์ ได้ถือกำเนิดขึ้นตามคำประกาศของเธอ 

นับตั้งแต่การก่อตั้งองค์การช่วยเหลือเด็กมา เราได้เปลี่ยนชีวิตของเด็กไปแล้วกว่าหนึ่งพันล้านคน 

 

ความมุ่งมั่นของเราสำหรับปีพ.ศ. 2573คือการสร้างโลกที่เด็กทุกคน: 

อยู่รอด: จะไม่มีเด็กอายุก่อนห้าขวบคนใดต้องเสียชีวิตจากสาเหตุที่สามารถป้องกันได้ 

เรียนรู้: เด็กทุกคนจะได้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 

ได้รับการคุ้มครอง: เราจะไม่ยอมให้มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็กอีกต่อไป 

มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (ประเทศไทย)

ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมาเราได้ทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับเด็กในประเทศไทยและทั่วทั้งลุ่มแม่น้ำโขง 

มูลนิธิทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะเปราะบางมากที่สุด อันได้แก่ เด็กผู้ลี้ภัย, เด็กข้ามชาติ, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง, เด็กที่ถูกแสวงหาผลประโยชน์ทางกายและทางเพศ ซึ่งรวมถึงเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้วย,  เด็กชนกลุ่มน้อย, เด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือ, เด็กพิการ, เด็กยากจนและเด็กข้างถนนในเมือง  

เราทำงานทั่วประเทศไทยโดยเข้าถึงเด็กที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล, ค่ายผู้อพยพลี้ภัยเก้าแห่งตามแนวชายแดนไทย/เมียนมาร์, พื้นที่ชายแดนที่มีประชากรครอบครัวข้ามชาติอาศัยอยู่มาก, พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ประวัติความเป็นมาของเราในประเทศไทย

มูลนิธิได้ทำงานเพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กในประเทศไทยมากว่า 40 ปีแล้ว  

มูลนิธิฯเริ่มทำงานในประเทศไทยครั้งแรกในปีพ.ศ. 2522 โดยส่งทีมพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยธรรมในภาวะวิกฤตมาให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ช่วยชีวิตในค่ายผู้ลี้ภัยในจังหวัดสระแก้วช่วงวิกฤตผู้ลี้ภัยเขมร ในทศวรรษต่อมาได้มีการเปิดองค์การช่วยเหลือเด็ก สาขาต่าง ๆ (สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรสวีเดน) ทั่วประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยดำเนินโครงการต่างตั้งแต่การพัฒนาเยาวชนการต่อต้านการค้ามนุษย์และค้าเด็กในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงการเลี้ยงลูกเชิงบวกการอุปการะเด็กวนเกษตรและการทำมาหากินและการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมในปีพ.ศ. 2556 ได้มีการก่อตั้งองค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศเพื่อรวมสำนักงานทั้งหมดให้เป็นทีมเดียว ก่อนจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิในประเทศไทยในปี พ..2565  

โครงการที่โดดเด่น่: 

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555 เราได้ดำเนินการแผนงานกว่าหนึ่งทศวรรษเพื่อช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ป้องกันการค้ามนุษย์และการแสวงประโยชน์จากเด็ก และปกป้องเด็กย้ายถิ่น โครงการข้ามพรมแดนนี้ครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงได้แก่กัมพูชาจีนสปป. ลาวเมียนมาร์ไทยเวียดนาม  

ในปีพ.ศ. 2554 เราได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ทั่วกรุงเทพฯอย่างกว้างขวางทั้งให้ความช่วยเหลือโดยตรงบริการคุ้มครองเด็กและจัดบริการพื้นที่ปลอดภัยที่เหมาะสำหรับเด็กและการสนับสนุนด้านการศึกษาเรายังได้ให้การช่วยเหลือและบรรเทาอุทกภัยเพิ่มเติมในปีต่อมาด้วย 

ในปีพ.ศ. 2557-2559 เราได้ร่วมงานกับคณะทำงานครูกะเหรี่ยง, มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน, มูลนิธิเพื่อเยาวชนในชนบทและไร้ท์ทูเพลย์ (RighttoPlay)เพื่อช่วยเด็ก 91,793 คนที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งในประเทศไทยและชุมชนผู้อพยพในเขตกรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาร์ให้ได้กลับเข้าระบบการศึกษาในโรงเรียน โครงการ ACCESS เป็นการรวมการให้ความช่วยเหลือโดยตรงให้แก่บุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมเส้นทางการศึกษานอกระบบที่ยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์ และดึงผู้ปกครองและชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมส่งเสริมประโยชน์ของการศึกษา 

ในปีพ.ศ. 2558 ในระหว่างและหลังวิกฤตการณ์ทะเลอันดามัน เราได้สนับสนุนรัฐบาลไทยและ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เพื่อช่วยเหลือเหยื่อชาวโรฮิงญาจากการค้ามนุษย์ ในขณะเดียวกันก็ให้การสนับสนุนด้านจิตสังคม การจัดการกรณีศึกษา ให้การศึกษาในกรณีฉุกเฉิน และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย  

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563 เป็นต้นมาเราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรและผู้บริจาคจึงสามารถระดมทุนได้ประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์เพื่อนำมาบรรเทาทุกข์โดยตรง และสนับสนุนชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลาปัตตานีนราธิวาส) และชายแดนเมียนมาร์ (ตากระนองและค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งที่ชายแดนไทย-เมียนมาร์)

พื้นที่ทำงาน

ที่อยู่มูลนิธิฯ

14th Floor, Maneeya Center Building (South)
518/5 Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330
Thailand

อีเมล

info.thailand@savethechildren.org

โทรศัพท์

Tel: +66 (0)2684-1286/87/88

เรื่องราว
อ่านบทความทั้งหมด

ร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กในประเทศไทยให้ดีขึ้นไปพร้อมกัน

สนับสนุน