Skip to main content

12 September 2023 - News

Save the Children Thailand เปิดรับสมัครผลงานหัวข้อ "Climate change and me การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อชีวิตของฉัน"

กรุงเทพมหานคร, 12กันยายน 2566 - Save the Children Thailand เปิดรับผลงานศิลปะทุกรูปแบบจากฝีมือเด็กและเยาวชน เช่นเขียนจดหมาย ภาพวาดภาพถ่ายเพลงบทกลอนดิจิทัลอาร์ทเรียงความหรือวิดีโอปราศรัยในหัวข้อ “Climate change and me การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มีผลต่อชีวิตของฉันโดยถ่ายทอดเรื่องราวของของน้องว่าวิกฤติสภาพอากาศและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอากาศมีผลต่อน้องและสิ่งแวดล้อมที่น้องอยู่อย่างไรบ้างอะไรทำให้เราต้องออกมาต่อสู้กับวิกฤตินี้ และบอกถึงความหวังว่าโลกนี้จะมีสิ่งแวดล้อมและมีสภาพอากาศที่ปลอดภัยสำหรับเด็กได้อย่างไร 

 

ทำไมเด็กและเยาวชนถึงต้องร่วมกันออกมาเล่าเรื่องราวในประเด็นนี้ 

  • เพราะเด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดปัญหาทางธรรมชาติและสังคม เช่น อากาศที่ร้อนขึ้น อาหาร น้ำ พายุ และอื่น ๆ ล้วนแต่กระทบกับเด็ก ดังนั้นความคิดเห็นและการแสดงออกของเด็กเองต่อปัญหานี้ซึ่งจะถูกส่งไปถึงผู้กำหนดนโยบายจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก  

  • เพราะเด็กคืออนาคต และเป็นคนที่จะเผชิญกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ เด็กควรได้รับการสนับสนุนและเสริมพลังให้สามารถมีส่วนในการปกป้องอนาคตของตัวเองได้ 

  • เพราะเด็กมีมุมมองที่แปลกใหม่ และอาจคิดถึงไอเดียดี ๆ ที่ผู้ใหญ่มองข้าม  

  

บอกเล่าเรื่องราวของเราในรูปแบบไหนดี 

เมื่อเลือกประเด็นที่ต้องการสื่อสารได้แล้ว น้อง ๆ สามารถเลือกรูปแบบของผลงานที่อยากจะลงมือทำได้เลย โดยอาจจะเลือกจากรูปแบบที่ยกตัวอย่างมาข้างล่างนี้ หรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้ 

  

จดหมาย 

เขียนจดหมายที่เปี่ยมไปด้วยพลั ที่เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บอกเล่าความกังวลและข้อเสนอแนะของตัวเองอย่างชัดเจน และเลือกว่าอยากจะส่งจดหมายฉบับนี้ถึงใคร เช่น ผู้นำระดับท้องถิ่น องค์กรหรือรัฐบาล และอธิบายว่าข้อความของคุณสำคัญอย่างไร (จดหมายควรมีความยาวระหว่าง 250-350 คำ) 

 

งานศิลปะ 

สร้างสรรค์ผลงานที่สื่อถึงปัญหาทางสภาพภูมิอากาศที่น้อง ๆ กำลังพบเจอ งานศิลปะสามารถเป็นในรูปแบบใดก็ได้ เช่น ภาพวาด ภาพวาดดิจิทัล งานศิลปะผสมสื่อ ภาพถ่าย เพลง บทกวี และอื่น ๆ ตามอิสระได้เลย! 

 

วิดีโอปราศรัย 

ถ่ายวิดีโอตัวเองขณะกำลังพูดข้อความที่แสดงถึงความกระตือรือร้นของคุณในการรับมือกับเรื่องสภาพภูมิอากาศ ให้มีความเชื่อมั่น ชัดเจน และโน้มน้าวคนฟังแนะนำว่าให้เลือกสถานที่ที่เงียบและไม่มีเสียงรบกวนเช่น เสียงถนน เสียงเพลง การพูดของผู้อื่น เป็นต้น และมีแสงสว่างเพียงพอ (วิดีโอความยาวไม่ควรเกิน 1 นาที) 

 

บทความ/เรียงความ 

เขียนเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่อชีวิตของคุณและชุมชนของคุณที่เกิดขึ้นจริงโดยมีตัวละครและสถานการณ์ที่เข้าถึงได้เพื่อให้เห็นภาพถึงความสำคัญของการลงมือทำและปิดท้ายด้วยข้อเรียกร้องที่ทำให้ผู้อ่านอยากมีส่วนร่วม (ความยาวประมาณ 1 หน้ากระดาษ A4) 

   

ใครส่งผลงานได้บ้าง 

เด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (กิจกรรมนี้สงวนสิทธิ์ยกเว้นบุตรและสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน Save the Children Thailand) 

  

ส่งผลงานอย่างไร 

สามารถส่งผลงานพร้อมข้อมูลต่อไปนี้ ได้ที่อีเมล info.thailand@savethechildren.org 

  • ชื่อ อายุ ของเจ้าของผลงาน 

  • ข้อมูลติดต่อ 

  • แบบฟอร์มยินยอมให้เก็บข้อมูล (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องมีผู้ปกครองเซ็นรับรอง) ดาวโหลดได้ที่นี่

  • ชื่อผลงาน รวมถึงคำอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับผลงาน 

  • รูปถ่ายของเจ้าของผลงาน (หากยินยอมให้เปิดเผยรูปและใบหน้าได้) 

  

สามารถส่งผลงานได้ถึงเมื่อไหร่ 

เด็กและเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ถึงวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 23.59 น. ผลงานที่ถูกส่งมาหลังจากวันเวลาดังกล่าวจะไม่ได้รับการพิจารณา 

 

ผลงานของเด็กและเยาวชนจะถูกนำไปใช้อย่างไร 

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 7 ชิ้น จะได้เป็นส่วนหนึ่งของคอลเลคชั่นผลงานจากเด็กและเยาวชนทั่วโลกที่จะถูกนำไปจัดแสดงเพื่อเสนอต่อผู้นำจากหลายประเทศในเรื่องการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ในการประชุมภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 28 (COP28) ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศดูไบ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีนี้ และการประชุมนานาชาติอีกหลายแห่ง  

Save the Children Thailand และองค์กรภาคีขออนุญาตใช้สิทธิ์ในการรวบรวมผลงานนี้เพื่อจัดแสดงในงานดังที่กล่าวข้างต้น และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศรวมถึงการเผยแพร่ ทำซ้ำ และประชาสัมพันธ์ผลงานบนเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีเอกสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ Save the Children โดยที่สิทธิ์ในตัวผลงานจะยังคงเป็นของเจ้าของผลงาน 

   

การประกาศผลการคัดเลือกและรับรางวัล 

ผลการคัดเลือกจะถูกประกาศทางเพจ Save the Children Thailand ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ทีมงานจะทำการติดต่อเจ้าของผลงานเพื่อนัดหมายการรับรางวัลบัตรของขวัญมูลค่า 2,00บาทและประกาศนีบัตรหลังจากที่ประกาศผลเรียบร้อแล้วโดยจะสามารถเข้ามารับได้ที่สำนักงาน Save the Children Thailandชั้ 14 อาคารมณียาเซ็นเตอร์(BTS ชิดลม) หรือให้จัดส่งทางไปรษณีย์ 

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมนี้กรุณาติดต่อเพจ Save the Children Thailand และทางอีเมลinfo.thailand@savethechildren.org