Save the Children เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิของเด็กในการแสดงออกของพวกเขาโดยปราศจากความกลัวจากการถูกคุกคาม

Thursday 27 August 2020

ประเทศไทย: Save the Children เรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิของเด็กในการแสดงออกของพวกเขาโดยปราศจากความกลัวจากการถูกคุกคาม

กรุงเทพฯ 27 สิงหาคม 2563 - Save the Children ขอเรียกร้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยเคารพสิทธิของเด็กในการแสดงออกและมีส่วนร่วมในการชุมนุมอย่างสันติ เด็กและเยาวชนควรสามารถดำเนินกิจกรรมและส่งเสียงของพวกเขาได้อย่างสันติโดยปราศจากความกลัวที่จะแสดงออก ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่ในกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือ Convention on the Rights of the Child (CRC)

การชุมนุมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนำโดยเยาวชนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปมากกว่า 55 จังหวัดทั่วประเทศ กิจกรรมหลายครั้งจัดขึ้นโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญเช่นการชุมนุมใหญ่ราว 20,000 คนในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคมที่ผ่านมา

แม้การชุมนุมที่กำลังเกิดขึ้นหลายแห่งเป็นเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี เด็กที่อายุต่ำกว่าในช่วงระดับมัธยมก็เข้าร่วมชุมนุมด้วยเช่นกัน และการแสดงออกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับโรงเรียนมัธยมทั่วประเทศดังที่ได้เห็นผ่านกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เป็นต้น

Save the Children สนับสนุนแถลงการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งกล่าวว่า โรงเรียนในประเทศไทยควรส่งเสริมนักเรียนจัดกิจกรรมในสถานศึกษาได้อย่างปลอดภัย

โรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยที่นักเรียนควรสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตและอนาคตของพวกเขา นอกจากนี้ รัฐควรมีหน้าที่ในการรักษาสิทธิของเด็กในการมีส่วนร่วมและแบ่งปันมุมมองของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา สิทธิในเสรีภาพในการแสดงออก และชุมนุมโดยสงบนั้นถูกระบุอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (UNCRC) ซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีมาตั้งแต่ปี 2535

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยมีส่วนในการรับผิดชอบให้เด็กและเยาวชนดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัย เด็กเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในทุกสังคมและสวัสดิภาพทางร่างกายและจิตใจของพวกเขาต้องได้รับการคุ้มครองตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน โรงเรียน หรือในการชุมนุม การข่มขู่คุกคามต่อเด็กเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ในทุกกรณี

<จบ

ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ณัฐพล จิตต์สุกใส (แบงค์), ผู้ประสานงานด้านการสื่อสารและการรณรงค์องค์การช่วยเหลือเด็ก ประจำประเทศไทย (Save the Children Thailand)โทรศัพท์ 0863630552 อีเมลbank.chitsuksai@savethechildren.org